Telefoon0570 - 625031 E-mailinfo@basisschool-deflint.nl

Onderwijs op de Flint

Missie & visie

De Flint is een kleurrijke, levendige school met een open sfeer. Goed leren rekenen, lezen en schrijven vinden we als school heel belangrijk. De basisvakken vormen dan ook de kern van ons onderwijs.
Daarnaast leren we de leerlingen wie ze zijn en leren we ze leervaardigheden aan.
Wanneer onze leerlingen de school verlaten, willen we dat ze optimaal hebben gepresteerd. Vaak betekent dat, dat ze meer uit zichzelf hebben gehaald dan ze hadden verwacht.

Leren leren; de BLP-aanpak

De Flint heeft de ambitie om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Het aanbieden van kennis alleen is dan niet voldoende. In ons onderwijs besteden we dan ook aandacht aan leervaardigheden.
We willen leerlingen vaardigheden leren om nog beter te kunnen leren. Hoe pak je een probleem goed aan? Wat doe ik als ik er even niet uitkomt? Hoe zorg ik ervoor dat ik me niet laat afleiden, maar gefocust blijf op mijn werk?

Hoe doen we dat?

We doen dit door te werken met Building Learning Power (BLP). BLP is gebaseerd op het growth mindset principe en gaat ervan uit dat hersenen door training kunnen ‘groeien’ en beter kunnen worden. Zo kunnen alle leerlingen beter worden in leren door leervaardigheden te trainen, zoals doorzetten, samenwerken, geconcentreerd werken en weten hoe je problemen oplost.
In de taal die leerkrachten spreken komt duidelijk het growth mindset principe naar voren: ‘Je kunt het nog niet!’ en ‘Van fouten maken leer je.’

Uitdagend onderwijs

Niet alle leerlingen zijn hetzelfde, de een kan meer aan dan de ander. In ons reguliere aanbod en in onze didactische aanpak houden we structureel rekening met de leerbehoeftes van al onze leerlingen. Leerlingen die meer aankunnen, die de basisstof volgen of er wat meer moeite mee hebben.

Zo werkt onze digitale rekenmethode adaptief. Als een leerling een aantal sommen foutloos maakt, dan nemen de sommen in moeilijkheid toe en worden de opdrachten complexer. Het werkt ook andersom; als een leerling een aantal sommen niet goed beantwoordt, dan neemt de moeilijkheid af.

We sluiten op die manier dus altijd aan bij het niveau van de leerling en krijgt het altijd uitdagend onderwijs. Op die manier kunnen ze het beste in zichzelf naar boven halen. En dat is vaak meer dan ze hadden gedacht!

Afbeelding

Versterkt Engels

De Flint staat bekend om haar Engelstalige profiel. Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst willen we ze, naast de basisvakken een stevige basis voor de Engelse taal meegeven. Het goed kunnen begrijpen en spreken van de Engelse taal is volgens ons onmisbaar. Daarom bieden we van groep 1 t/m groep 8 minimaal 1 uur per week Engels aan.

Naast de methodelessen komt Engels ook terug in andere vakken. Zo zijn er onder andere Engelse muzieklessen en schrijflessen, hebben we lunch time (i.p.v. pauze) en is er in de klas een English wall. Daarnaast hebben we twee native speakers (leerkrachten die opgegroeid zijn met de Engelse taal) in huis. Zij gaan wekelijks de klas in om Engels te geven.

Devices

Om ons onderwijs nog beter af te stemmen op de leerbehoeftes van onze leerlingen, maken we gebruik van Chromebooks en iPads. Vanaf groep 5 willen we dat elke leerling zijn eigen device heeft. We gebruiken programma’s die zich aanpassen aan het niveau van de leerlingen en die direct kunnen aangeven welke leerlingen extra hulp nodig hebben van de leerkracht.

We willen nadrukkelijk geen volledig digitale school worden. We zetten de devices gericht en doordacht in ter ondersteuning van de lessen. 

Kleine klassen

Op de Flint zijn de klassen klein. Er zitten gemiddeld 21 leerlingen in een groep. Op die manier hebben we extra goed zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen en zorgt het voor een fijne groepssfeer! De Flint heeft nog voldoende ruimte om te groeien en zonder direct de klassen te hoeven vergroten.  

Muziek in de tent!

De wereld naar binnen halen of juist op pad gaan, zorgt voor meer ‘muziek’ in de tent. We verbinden leerlingen met de maatschappij en met elkaar om zo de lesinhoud betekenisvol te maken. We geven boeiend onderwijs en halen ook letterlijk meer muziek de tent in. We doen dat door onze leerlingen mee te nemen in de wereld van muziek, creativiteit en sport. We willen dat leerlingen plezier ervaren in het uiten van fantasie en bewegen.

Onze dag is geslaagd als leerlingen en leerkrachten met een lach binnen komen en met een lach weer naar huis gaan.

Leerlingenraad

Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen met veel plezier naar school gaan. We nemen de mening van onze kinderen dan ook erg serieus. De Flint heeft daarom een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit zes kinderen uit groep 6, 7 en 8 die gekozen zijn door hun klasgenoten. De leerlingenraad denkt mee over activiteiten die binnen de school plaatsvinden en over het schoolbeleid. Zo was de leerlingenraad betrokken bij het vormgeven van de nieuwe missie en visie en het schoolprofiel van de school. Tevens kunnen kinderen zelf onderwerpen aandragen die ze willen bespreken. De leerlingenraad heeft ook een eigen flyer gemaakt, waarin ze uitleggen wat openbaar onderwijs op de Flint betekent. De flyer is ook te vinden onder de knop 'schooldocumenten'.