Telefoon0570 - 625031 E-mailinfo@basisschool-deflint.nl

Onderwijs op de Flint

Missie & visie

De Flint is een ambitieuze en levendige openbare basisschool met een open sfeer. De Flint is echt een afspiegeling van de maatschappij, qua verschillende culturen en daar zijn we erg trots op! We vinden het belangrijk om kinderen in een veilige, pedagogische en rijke leeromgeving te laten leren. Goed leren rekenen, lezen en schrijven zijn daar een resultaat van. De basisvakken vormen dan ook de kern van ons onderwijs. Wanneer onze leerlingen de school verlaten, willen we dat ze optimaal zijn gegroeid. Alle leerlingen krijgen bij ons gelijke kansen. 

Leren leren

De Flint heeft de ambitie om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Het aanbieden van kennis alleen is dan niet voldoende. In ons onderwijs besteden we dan ook aandacht aan leervaardigheden. We willen leerlingen vaardigheden leren om nog beter te kunnen leren. Hoe pak je een probleem goed aan? Wat doe ik als ik er even niet uitkomt? Hoe zorg ik ervoor dat ik me niet laat afleiden, maar gefocust blijf op mijn werk?

Uitdagend onderwijs

Niet alle leerlingen zijn hetzelfde, de een kan meer aan dan de ander. In ons reguliere aanbod en in onze didactische aanpak houden we structureel rekening met de leerbehoeftes van al onze leerlingen. Leerlingen die meer aankunnen, die de basisstof volgen of er wat meer moeite mee hebben.

Zo werkt onze digitale rekenmethode adaptief. Als een leerling een aantal sommen foutloos maakt, dan nemen de sommen in moeilijkheid toe en worden de opdrachten complexer. Het werkt ook andersom; als een leerling een aantal sommen niet goed beantwoordt, dan neemt de moeilijkheid af.

We sluiten op die manier dus altijd aan bij het niveau van de leerling en krijgt het altijd uitdagend onderwijs. Op die manier kunnen ze het beste in zichzelf naar boven halen. En dat is vaak meer dan ze hadden gedacht!

Afbeelding

Versterkt Engels

De Flint staat bekend om haar Engelstalige profiel. Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst willen we ze, naast de basisvakken, een stevige basis voor de Engelse taal meegeven. Het goed kunnen begrijpen en spreken van de Engelse taal is volgens ons onmisbaar. Daarom bieden we van groep 1 t/m groep 8 minimaal 1 uur per week Engels aan.

Naast de methodelessen komt Engels ook terug in andere vakken. Zo zijn er onder andere Engelse muzieklessen en hebben we lunch time (i.p.v. pauze). Daarnaast hebben we twee native speakers (leerkrachten die opgegroeid zijn met de Engelse taal) in huis. Zij gaan wekelijks de klas in om Engels te geven.

Devices

Om ons onderwijs nog beter af te stemmen op de leerbehoeftes van onze leerlingen, maken we gebruik van Chromebooks en iPads. In groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van apps op Ipads. Vanaf groep 3 werkt iedere leerling, bij bepaalde vakken, met een chromebook. We gebruiken programma’s die zich aanpassen aan het niveau van de leerlingen en die direct kunnen aangeven welke leerlingen extra hulp nodig hebben van de leerkracht.

We willen nadrukkelijk geen volledig digitale school worden. We zetten de devices gericht en doordacht in, ter ondersteuning van de lessen. 

Kleine klassen

Ondanks dat de Flint flink gegroeid is de afgelopen jaren, weten we de klassen gemiddeld gezien, klein te houden. Met een klassengemiddeld van rond de 22 leerlingen, zitten we ruim onder het landelijk gemiddelde. Op die manier hebben we extra goed zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen en zorgt het voor een fijne groepssfeer.  

Kunst, cultuur, creativiteit en sport.

De wereld naar binnen halen of juist op pad gaan, zorgt voor meer ‘muziek’ in de tent. We verbinden leerlingen met de maatschappij en met elkaar om zo de lesinhoud betekenisvol te maken. We geven boeiend onderwijs en halen ook letterlijk meer muziek de tent in. We doen dat door onze leerlingen mee te nemen in de wereld van muziek, kunst en sport. We willen dat leerlingen plezier ervaren in het uiten van fantasie en bewegen. We creëren afwisselende schooldagen, waarin leerlingen zich veilig voelen om zich te ontwikkelen in de breedste zin van het woord. 

Onze dag is geslaagd als leerlingen en leerkrachten met een lach binnen komen en met een lach weer naar huis gaan.

Leerlingenraad

Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen met veel plezier naar school gaan. We nemen de mening van onze kinderen dan ook erg serieus. De Flint heeft daarom een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit zes kinderen uit groep 6, 7 en 8 die gekozen zijn door hun klasgenoten. De leerlingenraad denkt mee over activiteiten die binnen de school plaatsvinden en over het schoolbeleid. Zo was de leerlingenraad betrokken bij het vormgeven van de nieuwe missie en visie en het schoolprofiel van de school. Tevens kunnen kinderen zelf onderwerpen aandragen die ze willen bespreken. In het afgelopen schooljaar hebben ze veel leuke activiteiten georganiseerd. Op deze manier proberen we onze school samen nog prettiger te maken. De leerlingenraad heeft ook een eigen flyer gemaakt, waarin ze uitleggen wat openbaar onderwijs op de Flint betekent. De flyer is ook te vinden onder de knop 'schooldocumenten'.