Telefoon0570 - 625031 E-mailinfo@basisschool-deflint.nl

Schooltijden en vakanties

Schooltijden

We werken met het 5-gelijke dagen model. Zoals de naam al aangeeft, hebben bij het 5-gelijke dagen model álle leerlingen van álle groepen op élke schooldag dezelfde schooltijden: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 14.00 uur.

Kinderen brengen en halen

Vanaf 8.20 uur gaan de schooldeuren open en zijn alle kinderen welkom op school. Kinderen (en evt. ouders) kunnen vanaf dat tijdstip de school binnengaan, hun jas en tas ophangen en in de klas plaatsnemen. De leerkracht is dan al in de klas aanwezig om de kinderen te ontvangen. De kinderen kunnen alvast een werkje of een leesboek pakken. 

Ouders van de groepen 1 en 2 mogen met hun kinderen mee de school in, ze lopen mee tot de deur van het lokaal en zeggen daar gedag. Vanaf midden groep 3 stimuleren we leerlingen om zelfstandig naar binnen te gaan, zodat ze het vanaf groep 4 écht zelf kunnen. De groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.

De lessen op de Flint starten stipt om 8.30 uur en we verzoeken ouders dan ook om ervoor te zorgen dat de leerlingen op tijd in de klas zijn en dat ouders de school dan hebben verlaten. Op die manier heerst er volledige rust binnen de school en kan de ochtend ongestoord beginnen. Ouders die hun kind aan het einde van de dag komen halen, wachten buiten voor de school. Leerlingen komen zelf naar buiten toe en hoeven niet uit de klas opgehaald te worden.

Ziekmelden en verlof aanvragen

Ziekmelden

U kunt uw kind ziek melden door voor 8.15 uur een Parro-berichtje te sturen naar de groepsleerkracht die op de betreffende dag voor de klas staat. Telefonisch contact zoeken met de school kan ook, maar Parro heeft onze voorkeur. We ontvangen liever geen ziekmeldingen via de mail. 

Verlof en vakantie

Een aanvraag voor een verlof- of vakantieverzoek moet worden ingediend bij de directie. Als school zijn we verbonden aan wettelijk vastgestelde regels t.a.v. het verlenen hiervan. Deze regels, waarop ook de directie wordt gecontroleerd, geven na het vijfde levensjaar nauwelijks mogelijkheden om extra vrije dagen te geven die buiten de reguliere vakanties vallen. Meer informatie hierover is te vinden in de schoolgids.

Vakanties

Hieronder staat het vakantierooster van schooljaar 2023-2024.

Vakantie Van Tot en met
Herfstvakantie 21 oktober 2023 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 07 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari 2024 25 februari 2024
Meivakantie 27 april 2024 12 mei 2024
Zomervakantie 20 juli 2024 01 september 2024