Telefoon0570 - 625031 E-mailinfo@basisschool-deflint.nl

Schooltijden en vakanties

Schooltijden

We werken met het 5-gelijke dagen model. Zoals de naam al aangeeft, hebben bij het 5-gelijke dagen model àlle leerlingen van àlle groepen op èlke schooldag dezelfde schooltijden: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 14.00 uur.

Kinderen brengen en halen

Vanaf 8.15 uur doet juf Nancy of  juf Annemie de schooldeuren open en zijn alle kinderen van groep 3 t/m 8 welkom op school. Kinderen kunnen vanaf dat tijdstip de school binnen gaan, hun jas en tas ophangen en in de klas plaatsnemen. De leerkracht is dan al in de klas aanwezig om de kinderen te ontvangen. De kinderen kunnen dan hun huiswerk nakijken of vast een werkje of een boek pakken. 

Ouders van de groepen 1 en 2 kunnen vanaf 8.20 uur de school binnen. Juf Malou doet de deur open en ouders kunnen met hun kinderen mee de school in. Vanaf midden groep 3 stimuleren we leerlingen om zelfstandig naar binnen te gaan, zodat ze het vanaf groep 4 het écht zelf kunnen. De groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.

De lessen op de Flint starten stipt om 8.30 uur en we verzoeken ouders dan ook om ervoor te zorgen dat de leerlingen op tijd in de klas zijn en dat ouders de school dan hebben verlaten. Op die manier heerst er volledige rust binnen de school en kan de ochtend ongestoord beginnen. Ouders die hun kind aan het einde van de dag komen halen, wachten buiten voor de school. Leerlingen komen zelf naar buiten toe en hoeven niet uit de klas opgehaald te worden.

Verlof en ziekmelden

Ziekmelden

U kunt uw kind ziek melden door voor 8.15 uur een Parro-berichtje te sturen naar de groepsleerkracht die op de betreffende dag voor de klas staat. Telefonisch contact te zoeken met de school kan ook, maar Parro heeft onze voorkeur. We ontvangen liever geen ziekmeldingen via de mail. 

Verlof en vakantie

Een aanvraag voor een verlof- of vakantieverzoek moet worden ingediend bij de directie. Als school zijn we verbonden aan wettelijk vastgestelde regels t.a.v. het verlenen hiervan. Deze regels, waarop ook de directie wordt gecontroleerd, geven na het vijfde jaar nauwelijks mogelijkheden om extra vrije dagen te geven die buiten de reguliere vakanties vallen. Meer informatie hierover is te vinden in de schoolgids.

Vakanties

Hieronder staat het vakantierooster van schooljaar 2021-2022.

Vakantie Van Tot en met
Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022
Meivakantie 30 april 2022 08 mei 2022
Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022