Telefoon0570 - 625031 E-mailinfo@basisschool-deflint.nl

Schooltijden en vakanties

Schooltijden

We werken met het 5-gelijke dagen model. Zoals de naam al aangeeft, hebben bij het 5-gelijke dagen model àlle leerlingen van àlle groepen op èlke schooldag dezelfde schooltijden: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 14.00 uur.

Kinderen brengen en halen

Vanaf 8.15 uur doet meneer Rogier of  juf Nancy de schooldeuren open en zijn alle kinderen welkom op school. Kinderen (en eventueel ouders) kunnen vanaf dat tijdstip de school binnen gaan, hun jas en tas ophangen en in de klas plaatsnemen. De leerkracht is dan al in de klas aanwezig om de kinderen te ontvangen. De kinderen kunnen dan hun huiswerk nakijken of vast een werkje of een boek pakken. 

Ouders van de groepen 1 en 2 mogen met hun kinderen mee de school in. Vanaf midden groep 3 stimuleren we leerlingen om zelfstandig naar binnen te gaan, zodat ze het vanaf groep 4 het écht zelf kunnen. De groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.

De lessen op de Flint starten stipt om 8.30 uur en we verzoeken ouders dan ook om ervoor te zorgen dat de leerlingen op tijd in de klas zijn en dat ouders de school dan hebben verlaten. Op die manier heerst er volledige rust binnen de school en kan de ochtend ongestoord beginnen. Ouders die hun kind aan het einde van de dag komen halen, willen we vragen om buiten de school te wachten. Leerlingen komen zelf naar buiten toe en hoeven niet uit de klas opgehaald te worden.

Verlof en ziekmelden

Ziekmelden

Ziekmelden kan tussen 8.00 uur en 8.30 uur door telefonisch contact te zoeken met de school: 0570-625031.
We ontvangen liever geen ziekmeldingen via de mail.

Verlof en vakantie

Een aanvraag voor een verlof- of vakantieverzoek moet worden ingediend bij de directie. Als school zijn we verbonden aan wettelijk vastgestelde regels t.a.v. het verlenen hiervan. Deze regels, waarop ook de directie wordt gecontroleerd, geven na het vijfde jaar nauwelijks mogelijkheden om extra vrije dagen te geven die buiten de reguliere vakanties vallen. Meer informatie hierover is te vinden in de schoolgids.

Vakanties

Hieronder staat het vakantierooster van schooljaar 2020-2021.

Vakantie Van Tot en met
Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021
Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 22 augustus 2021