Telefoon0570 - 625031 E-mailinfo@basisschool-deflint.nl

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Zo maken we alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school).

Tevens vragen we toestemming aan ouders voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen voor bijvoorbeeld de website van de school of voor in de nieuwsbrief. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen in het administratiesysteem ParnasSys.

Wij hebben alle afspraken vastgelegd in het document ‘Informatie privacy beleid’ (zie Schooldocumenten) en in het IBP Beleidsdocument (Informatiebeveiliging en Privacy) van het bestuur, zie: www.zinderonderwijs.nl

Privacy website

De gegevens die op onze website worden achtergelaten, worden niet aan derden verstrekt. Gegevens die via het contactformulier binnenkomen, worden binnen 30 dagen verwijderd. Gegevens die worden achtergelaten voor de aanmelding voor de Newsflash (naam, voornaam en e-mailadres) worden bewaard in een beveiligde omgeving. Indien de gebruiker zich wil uitschrijven voor de Newsflash, dan dient dit te worden gedaan door een e-mail te sturen naar de school met als onderwerp ‘uitschrijven Newsflash’. De gegevens zullen binnen 7 dagen worden verwijderd.